[siteorigin_widget class=”Primer_Hero_Text_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Primer_Hero_Text_Widget”][/siteorigin_widget]

در یک نگاه

  • بر اساس چارچوب مرجع مشترک اروپایی زبان ها بیاموزید (GER یا GERS)

  • ارائه ی برنامه یادگیری زبان

  • کلاس های گروهی و خصوصی (آموزش تک نفره)
  • کلاس هایی با گروه های کوچک
  • تمرین تلفظ
  • استفاده از زبان بخصوص با روش ارتباطی
  • تمرین تمام مهارت ها (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن)
  • ارزیابی مستمر پیشرفت یادگیری
  • آمادگی برای آزمون
  • ارائه گواهی شرکت در کلاس
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Primer_Hero_Text_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Primer_Hero_Text_Widget”][/siteorigin_widget]

Distance Learning: تصحیح نامحدود برای زبان ها

روش دیگری برای یادگیری زبان، Flatrate (تمرین نا محدود) برای تمرین های نوشتاری است. Flatrate (تمرین نا محدود) نوشتاری سطوح A1 تا B2 در طول 30 روز! شما در مدت تقریبا 2 روز می توانید نسخه تصحیح شده را از طریق ایمیل دریافت کنید. تمرین ها می توانند توسط شما انتخاب شوند و یا از Wonderlanguages درخواست شوند که بعد به ایمیل شما ارسال می شوند.

 

Deutsch Online Korrektur Flatrate

عضو اتحادیه معلمان اسپانیایی آلمان

Asociación Alemana de Profesores de Español

برای افراد علاقه مند به کلاس خصوصی

با توجه به زمینه شغلی هر مشتری، هزینه کلاس را می توان در اظهارنامه مالیاتی لحاظ کرد!

سؤالی دارید؟

همین حالا یک نوبت گفتگوی رایگان بگیرید!

[siteorigin_widget class=”Primer_Hero_Text_Widget”][/siteorigin_widget]